Jujutsu Kaisen (TV) Episode 22 English Dub

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 21

Episode 21

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 22

Episode 22 (Current)

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 23

Episode 23