Jujutsu Kaisen (TV) Episode 21 English Dub

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 20

Episode 20

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 21

Episode 21 (Current)

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 22

Episode 22