Jujutsu Kaisen (TV) Episode 18 English Dub

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 17

Episode 17

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 18

Episode 18 (Current)

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 19

Episode 19