Jujutsu Kaisen (TV) Episode 17 English Dub

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 16

Episode 16

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 17

Episode 17 (Current)

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 18

Episode 18