Jujutsu Kaisen (TV) Episode 2 English Dub

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 1

Episode 1

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 2

Episode 2 (Current)

Jujutsu Kaisen (TV) Episode 3

Episode 3