Pokemon Journeys: The Series Episode 11 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 10

Episode 10

Pokemon Journeys: The Series Episode 11

Episode 11 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 12

Episode 12