Pokemon Journeys: The Series Episode 10 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 9

Episode 9

Pokemon Journeys: The Series Episode 10

Episode 10 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 11

Episode 11