Pokemon Journeys: The Series Episode 9 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 8

Episode 8

Pokemon Journeys: The Series Episode 9

Episode 9 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 10

Episode 10