Pokemon Journeys: The Series Episode 8 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 7

Episode 7

Pokemon Journeys: The Series Episode 8

Episode 8 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 9

Episode 9