Pokemon Journeys: The Series Episode 7 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 6

Episode 6

Pokemon Journeys: The Series Episode 7

Episode 7 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 8

Episode 8