Pokemon Journeys: The Series Episode 6 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 5

Episode 5

Pokemon Journeys: The Series Episode 6

Episode 6 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 7

Episode 7