Pokemon Journeys: The Series Episode 4 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 3

Episode 3

Pokemon Journeys: The Series Episode 4

Episode 4 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 5

Episode 5