Pokemon Journeys: The Series Episode 3 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 2

Episode 2

Pokemon Journeys: The Series Episode 3

Episode 3 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 4

Episode 4