Pokemon Journeys: The Series Episode 2 English Dub

Pokemon Journeys: The Series Episode 1

Episode 1

Pokemon Journeys: The Series Episode 2

Episode 2 (Current)

Pokemon Journeys: The Series Episode 3

Episode 3