Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 118 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 117

Episode 117

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 118

Episode 118 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 119

Episode 119