Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 71 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 70

Episode 70

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 71

Episode 71 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 72

Episode 72