Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 52 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 51

Episode 51

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 52

Episode 52 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 53

Episode 53