Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 42 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 41

Episode 41

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 42

Episode 42 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 43

Episode 43