Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 41 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 40

Episode 40

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 41

Episode 41 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 42

Episode 42