Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 40 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 39

Episode 39

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 40

Episode 40 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 41

Episode 41