Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 38 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 37

Episode 37

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 38

Episode 38 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 39

Episode 39