Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 28 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 27

Episode 27

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 28

Episode 28 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 29

Episode 29