Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 18 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 17

Episode 17

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 18

Episode 18 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 19

Episode 19