Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 12 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 11

Episode 11

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 12

Episode 12 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 13

Episode 13