Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 11 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 10

Episode 10

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 11

Episode 11 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 12

Episode 12