Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 4 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 3

Episode 3

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 4

Episode 4 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 5

Episode 5