Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 3 English Dub

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 2

Episode 2

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 3

Episode 3 (Current)

Pokémon the Series: Sun & Moon Episode 4

Episode 4