Shirobako Episode 3 English Dub

Shirobako Episode 3

Episode 3 (Current)

Shirobako Episode 4

Episode 4