Shirobako Episode 2 English Dub

Shirobako Episode 1

Episode 1

Shirobako Episode 2

Episode 2 (Current)

Shirobako Episode 3

Episode 3