Shirobako Episode 1 English Dub

Shirobako Episode 1

Episode 1 (Current)

Shirobako Episode 2

Episode 2